HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Tijdens kantooruren doet u aangifte van begraven bij de afdeling begraafzaken. Vanaf vrijdagmiddag 12.30 uur tot maandagochtend 08.00 uur kan de uitvaartondernemer voor een aangifte van begraven bellen met telefoonnummer (055) 52 74 238.

Aankoop van een graf

Particuliere graven worden uitgegeven voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Vooruitgifte of reserveren van een (urnen)graf of nis is mogelijk.  Het grafrecht kan daarna verlengd worden. Algemene graven worden uitgegeven voor 10 jaar en kunnen niet verlengd worden.

Uitgifte grafruimtes Oude Algemene Begraafplaatsen

Op de Oude Algemene Begraafplaatsen wordt niet meer begraven. Er kunnen alleen bijzettingen plaatsvinden in bestaande grafruimtes op de Oude Algemene Begraafplaatsen in Amerongen, Leersum en Doorn. Op de Oude Algemene Begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg kunnen alleen asbussen of urnen bijgezet worden. 

Grafrecht grafruimte vervalt

Een jaar voor de vervaldatum van het grafrecht schrijft de gemeente de rechthebbende aan. De rechthebbende kan dan de grafrechten verlengen voor een periode van 5, 10 of 20 jaar of afstand doen van de grafruimte. Hierdoor komt de grafruimte weer in eigendom van de gemeente. De gemeente ruimt het graf..

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De rechthebbende van de grafruimte ontvangt een nota voor de aankoop van de grafruimte, de kosten van begraven of het bijzetten van een overledene in een (urnen)graf of nis. In sommige gevallen loopt het via de begrafenisondernemer.

Kosten voor onderhoud

De kosten voor het onderhoud van de begraafplaats zijn per 1 januari 2019 opgenomen in het tarief voor grafrecht. Rechthebbenden van graf, waarvoor het grafrecht vóór 1 januari is afgesloten en waarvan het onderhoud niet is afgekocht, ontvangen jaarlijks een factuur van de gemeente. Wil de rechthebbende het onderhoud alsnog afkopen, dan kan deze een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Afhankelijk van het aantal jaren dat op dat moment is betaald, bepaalt de gemeente het afkoopbedrag.

Tarieventabel

De kosten zijn opgenomen in de Tarieventabel. Deze tarieventabel vindt u onder het tabblad 'Documenten'.