HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Bouw en verbouw, landschappelijke inpassing buitengebied

Bouw en verbouw, landschappelijke inpassing buitengebied

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Wilt u bouwen in het buitengebied en gaat u een omgevingsvergunning aanvragen?

Met erfbeplanting zorgt u dat gebouwen en groen een mooi geheel vormen. Liefst in de stijl van de omgeving. Bij nieuwbouw veranderen de verhoudingen op het erf. Hoe groter de verandering, hoe meer landschappelijke inpassing nodig is.

Een landschapsplan versterkt de vergunningaanvraag als u iets wilt bouwen in het buitengebied. Bij strijdigheid met de ruimtelijke regels maakt landschappelijk inpassing onderdeel uit van de procedure.

Een landschapsplan wordt gemaakt door een landschapsarchitect. De gemeentelijke landschapscoördinator helpt u gratis op weg. Denkt aan het opstellen van de landschappelijke uitgangspunten en helpt bij het plan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Op http://www.krommerijnlandschap.nl/hoe-ontwerp-ik-mijn-erf/ kunt u een folder downloaden met informatie over landschappelijke inpassing. Deze folders zijn opgesteld door de gemeente bij het Landschaps Ontwikkelingsplan.

U kunt de folder meegeven aan uw landschapsarchitect. Als u meer advies nodig hebt,  kunt u contact opnemen met de landschapscoördinator.

Landschapscoördinatoren

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het advies van de landschapscoördinator is gratis.