HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Onderwijsachterstand, subsidie

Onderwijsachterstand, subsidie

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Om onderwijsachterstanden te voorkomen is er de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden Utrechtse Heuvelrug. Hierin staat aan welke criteria voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het realiseren van VVE-peuterplaatsen en subsidie voor het exploiteren van peuterspeelzaalwerk in Overberg en Maarsbergen.