HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Ontheffing schenktijden en/of bijeenkomsten voor paracommerciële rechtspersonen

Ontheffing schenktijden en/of bijeenkomsten voor paracommerciële rechtspersonen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Ontheffing schenktijden

U heeft al een drank- en horecavergunning maar u wilt tijdens verenigingsactiviteiten buiten de schenktijden alcohol schenken. Denk bij een 'ontheffing schenktijden' aan verenigingsactiviteiten waarbij ook na 24.00 uur alcohol geschonken wordt. Bijvoorbeeld kampioenfeest, afsluiting seizoen, kerstfeest, etc. Er kan maximaal 12 keer per jaar een ontheffing worden verleend. 

Ontheffing bijeenkomst 

U heeft al een drank- en horecavergunning maar u wilt een bijeenkomst organiseren waarbij u alcohol schenkt. Denk bij een 'ontheffing bijeenkomst' aan bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten, gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken. Bijvoorbeeld bruiloften, feesten, partijen en verjaardagen. Er kan maximaal 4 keer per jaar een ontheffing worden verleend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing ruim van tevoren aan. Een aanvraag voor een ontheffing schenktijden moet vier weken voor datum van de activiteit bij ons binnen zijn. Een aanvraag voor een ontheffing bijeenkomsten moet zes weken voor datum bijeenkomst bij ons binnen zijn. U kunt het aanvraagformulier downloaden onder het tabblad Documenten.