HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Spreekuur Ruimtelijke Ontwikkeling

Spreekuur Ruimtelijke Ontwikkeling

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

(Grotere) nieuwbouw- en (her)ontwikkelingsinitiatieven die niet in het bestemmingsplan passen, worden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug via een speciaal traject in behandeling genomen, waarbij u eerst (op afspraak) langskomt bij het spreekuur ruimtelijke ontwikkelingen. Voordat u een idee helemaal laat uitwerken in een bestemmingsplan, bouwtekeningen en/of onderzoeken laat vervaardigen, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om eerst te laten toetsen of uw initiatief kansrijk is of dat het geen/weinig kans van slagen heeft. Ook kunnen wij u adviseren over hoe u uw idee wel kansrijk kan maken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vooraf aan het spreekuur wordt uw initiatief ambtelijk beoordeeld of het kans van slagen heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van schetsen en/of een korte onderbouwing van uw idee die u ons voorafgaand aan het gesprek aanlevert. Door de verschillende disciplines op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling wordt een QuickScan gedaan en wordt een afweging gemaakt of het initiatief kansrijk is en/of waar de belangrijke onderzoekspunten liggen. In een gesprek met u worden deze punten besproken en kunt u vervolgens aan de slag om uw initiatief verder uit te werken. Of u besluit naar aanleiding van de uitkomsten dat u stopt met dit idee.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt via de medewerker aan de balie en/of via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl een afspraak maken voor dit spreekuur. De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend. Wij ontvangen graag uw stukken/schetsen uiterlijk een week (woensdag vóór 16.00 uur) van te voren in verband met de voorbereidingen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

U hoeft niets mee te nemen naar het gesprek. De gegevens heeft u al eerder naar ons gestuurd, zodat wij het gesprek kunnen voorbereiden.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Dit spreekuur is gratis.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Tijdens het gesprek wordt de conclusie van de voorbereidingen besproken. Hiermee is de vraag dan ook beantwoord. Er volgt geen officiële brief of besluit namens B&W. Op donderdag vinden de intakegesprekken plaatst. U wordt gevraagd uiterlijk een week van te voren (woensdag vóór 16 uur)  uw stukken/schetsen te mailen, dus in totaal hebt u binnen 2 weken uitsluitsel of uw idee kansrijk of kansloos is.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De spreekuur is gebaseerd op vooroverleg. Hier is geen wettelijke procedure aan verbonden. Uw idee wordt voor zover dat in deze fase al mogelijk is wel getoetst aan de geldende wetten en regels.