HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Voor in- en uitritten geldt geen vergunningsplicht, maar u mag niet zomaar een in- of uitrit maken naar de openbare weg. Dit moet u vooraf aanvragen middels een verzoek tot aanpassing van de openbare ruimte. Bijna altijd is er medewerking nodig van de gemeente, omdat er vaak ook op gemeentegrond aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen worden door de gemeente uitgevoerd.

U kunt uw verzoek tot aanpassing van de openbare ruimte indienen via het daarvoor bestemde formulier.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor de aanleg van een in- of uitrit is het beleid ‘aanleg uitwegen, gehandicaptenparkeerplaatsen en overige aanpassingen’ van toepassing. Hierin staat onder welke voorwaarden toestemming wordt verleend en hoe de kosten hiervoor worden berekend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet bij de gemeente een verzoek tot aanpassing van de openbare ruimte. U kunt hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier dat u vindt onder het tabblad ‘Online aanvraag’. U kunt uw verzoek meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Wij nemen binnen enkele weken na uw verzoek contact met u op.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie