HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Vrijwilligers- en mantelzorgersverzekering

Vrijwilligers- en mantelzorgersverzekering

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Wij hebben een ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het gaat hierbij om ongevallen die tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg zijn ontstaan. Andere activiteiten die niet rechtstreeks met het vrijwilligerswerk te maken hebben (zoals een uitje of een feestavond voor vrijwilligers) vallen niet onder de polisdekking van de gemeente. Wij adviseren vrijwilligersorganisaties dan ook altijd om zelf een ongevallen- , bedrijfsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Vangnet

De vrijwilligers- en mantelzorgverzekering is een 'vangnetverzekering'. Dien eerst uw schade bij uw eigen verzekering of organisatie in. Is er geen dekking of wordt de claim niet gehonoreerd dan kunt u de schade bij ons melden.

Voor wie

 • Vrijwilligers die wonen en ingeschreven staan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Vrijwilligers uit een andere gemeente, die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vrijwilligerswerk doen
 • Inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug met vrijwilligerswerk in een andere gemeente zonder eigen vrijwilligersverzekering
 • Mantelzorgers
 • Maatschappelijke stage

Wat verstaan wij onder 'vrijwilliger'?

Een vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden doet ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Wat verstaan wij onder 'mantelzorger'?

'Zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen en buren' én

 • de zorg is onbetaald;
 • de hoeveelheid werk overstijgt het redelijke;
 • het gezin of de persoon functioneert niet zonder de hulp van de mantelzorger;
 • de mantelzorg duurt minimaal drie maanden;
 • de mantelzorg neemt minimaal acht uur per week in beslag.

Voor wie niet

 • De vrijwillige brandweer
 • De vrijwillige politie
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De verzekering bestaat uit zes onderdelen.

 • Ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger
 • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (vrijwilligers)
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Aanmelden is niet nodig. U hoeft geen urenadministratie bij te houden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Informeer eerst bij uw eigen verzekeraar of er dekking is via een eigen verzekering.
 • Download via het tabblad Documenten het 'Schadeformulier Vrijwilligerspolis'. U kunt ook contact met ons opnemen via het centrale nummer (0343) 56 56 00.
 • Stuur het formulier (ingevuld en ondertekend) naar ons terug. Is alles in orde dan sturen wij de claim door naar de verzekeringsmaatschappij.
 • De schade wordt door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks met u afgewikkeld. Wij ontvangen bericht over de afhandeling.