HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Zwerfafval

Zwerfafval

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verzorgt en coördineert de plaatsing en het legen van de openbare afvalbakken. Ook straatvegen en periodiek zwerfafval opruimen zijn taken die bij het beheer van de openbare ruimte horen. Maar natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor het schoon houden van de leefomgeving! Ergernis en nadelige effecten voor dier en milieu zijn niet nodig als we er sámen wat aan doen.

Onder de noemer ‘Buiten Gewoon Heuvelrug Schoon’ werken inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties samen met de gemeente aan het tegengaan van zwerfafval.

Lees hier meer over op de speciale website over zwerfafval.