HOME  |  Inwoner  |  Overlijden  |  Begraafplaats Leersum

Begraafplaats Leersum

begraafplaats leersum

Nieuwe Algemene Begraafplaats Burgemeester v.d. Boschlaan 65 3956 DC

Open van zonsopgang tot zonsondergang.

De nieuwe begraafplaats in Leersum is aangelegd omstreeks 1918 en ligt op de helling van de heuvelrug vlak bij de bekende Tombe van Nellesteyn en wordt omgeven door bos.

De graven liggen in grasstroken aan rechte klinkerpaden en worden gescheiden door lage taxushagen.

Begraven

De gemeente geeft op de nieuwe algemene begraafplaats in Leersum nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met  5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 of 3 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden.  Ook zijn er particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen. Verder geeft de gemeente ook particuliere graven uit die bedoeld zijn om er een grafkelder onder te brengen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Leersum een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf, in een speciaal urnengraf of in een urnenmuur. Het laten verstrooien van de as op het verstrooiveld is ook mogelijk.

te downloaden

Bijbehorend product in het digitaal loket