HOME  |  Inwoner  |  Wonen  |  Snippergroen

Snippergroen

Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond

Inwoners maken regelmatig gebruik van gemeentegrond. Dat is natuurlijk ook de bedoeling als het om parkeerruimte en bijvoorbeeld speelvoorzieningen gaat. Soms maken inwoners oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Dan is er sprake van een rechtsongelijkheid. Binnen de hele gemeente zijn er ongeveer 1.000 percelen waar gemeentegrond vermeend onterecht gebruikt wordt. Percelen gemeentegrond, meestal van geringe afmeting en van ondergeschikte betekenis voor de openbare ruimte noemen wij 'Snippergroen'.

Pilot in Doorn en Overberg

Inwoners uit Doorn en Overberg, bij wie sprake lijkt te zijn van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, zijn in 2016 uitgenodigd voor een gesprek. De bedoeling was om het gebruik van gemeentegrond te legaliseren door inwoners de mogelijkheid te geven de grond te kopen. Dat kan niet altijd omdat soms het gemeenschappelijk belang in de openbare ruimte zwaarder weegt dan het individuele belang. In deze gevallen wordt voor een andere aanpak gekozen. Na de pilot wordt bekeken wanneer de overige dorpen aan bod komen.

Online formulier:

Veelgestelde vragen en antwoorden: