HOME  |  Inwoner  |  Cultuurhistorie  |  Subsidie

Subsidie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u een onderhoudssubsidie aanvragen bij de gemeente. Voor de restauratie van een gemeentelijk woonhuismonument kunt u een restauratiehypotheek en/of laagrentende lening aanvragen bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u een financiële tegemoetkoming verkrijgen in de vorm van een laagrentende lening of een Instandhoudingssubsidie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Bijbehorend product in het digitaal loket