HOME  |  Inwoner  |  Afval  |  Uitvoeringsprogramma Afval 2018-2021

Uitvoeringsprogramma Afval 2018-2021

Voorstel maatregelen voor de afvalinzameling 2018-2021 bekend

De looptijd van ons afvalbeleid is van 2014 tot en met 2021, en dat betekent dat we nu halverwege zijn. Tijd om terug én vooruit te kijken. In de afgelopen maanden hebben we een tussenevaluatie gedaan. De belangrijkste resultaten daarvan kunt u teruglezen in de Afval Special 'Halverwege de Weg van Afval' (zie hieronder).

De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen en een nieuwe lijst van maatregelen en projecten voor de komende vier jaar. Dit is het geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2018 – 2021. Het concept kunt u hieronder downloaden.