HOME  |  Inwoner  |  Afval  |  Uitvoeringsprogramma Afval 2018-2021

Uitvoeringsprogramma Afval 2018-2021

De looptijd van ons afvalbeleid is van 2014 tot en met 2021. Eind 2017 is een tussenevaluatie gemaakt. De belangrijkste resultaten daarvan kunt u teruglezen in de Afval Special 'Halverwege de Weg van Afval'.

De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen en een nieuwe lijst van maatregelen en projecten voor de komende vier jaar. Dit is het geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2018 – 2021 dat begin 2018 is vastgesteld.