HOME  |  Inwoner  |  (ver)bouwen/ruimtelijke ontwikkeling

(ver)bouwen/ruimtelijke ontwikkeling

Heeft u plannen om een woning te bouwen, uw huidige woning te verbouwen, of om een heel perceel/gebied te ontwikkelen, dan denken wij graag met u mee!

Alle bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, worden getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voordat een vergunning verleend kan worden. U kunt zelf checken of uw plan een kans van slagen heeft.

U doorloopt dan  de volgende stappen:

  1. Check of u een omgevingsvergunning nodig hebt
  2. Check of uw plan past binnen het bestemmingsplan of de gemeentelijke website voor bestemmingsplannen

Zijn  beide stappen positief afgerond dan kunt u een omgevingsvergunningaanvragen via het omgevingsloket.

Twijfelt u over bovengenoemde stappen of heeft u vragen maak dan een afspraak met een van onze medewerkers aan de balie en/of stel uw vraag via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.

Voor (bouw)plannen die niet direct voldoen aan bovenstaande criteria denken wij graag met u mee. Vaak zijn er mogelijkheden om met een aanpassing van uw plan toch te voldoen aan de criteria of is het bijvoorbeeld noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan, of om zelfs een nieuw bestemmingsplan op te stellen (ruimtelijke ontwikkelingen). Dit is een afwijkend, tijdrovend en kostbaar proces waarover we u graag vooraf inlichten.

Voor (bouw)plannen in het buitengebied maakt u een landschappelijke inpassing. Onze landschapscoördinatoren helpen u daarbij op weg.

Spreekuur ruimtelijke ontwikkeling

Het afwijken van de bovengenoemde criteria kan op verschillende ‘niveaus’ plaatsvinden, voor het plaatsen van een dakkapel tot verbouw van een woning, of tot het bouwen van een hele nieuwe woonwijk. Wanneer het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling voor de bouw van één of meerdere woningen is het verstandig om vooraf in overleg te gaan met de gemeente, voordat u al uw plannen tot op detail heeft uitgewerkt. De medewerker maakt een inschatting van de slagingskans van uw plan. Wanneer het om een ruimtelijke ontwikkeling gaat zal hij u doorverwijzen naar het spreekuur ruimtelijke ontwikkeling en/of het indienen van een principeverzoek. Op deze manier proberen wij u vooraf zo goed mogelijk te informeren over de kans van slagen van uw project.

Nadat u een positieve reactie hebt ontvangen op het spreekuur ruimtelijke ontwikkelingen en daarna op een principeverzoek kunt u overgaan tot de wettelijke procedures voor het wijzigen van een bestemmingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning.