Wat is het?

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 225,00 voor sportclubcontributie, aanschaf van sportkleding en sportattributen. Zwemlessen voor het zwemdiploma A en B vallen ook onder het Jeugdsportfonds.

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het Sociaal Dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts. Het Jeugdsportfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de culturele instelling.

www.jeugdsportfonds.nl