Dorpsgericht werken: maatwerk per dorp

HOME  |  Kies uw dorp  |  Dorpsgericht werken: maatwerk per dorp

Dorpsgericht werken: maatwerk per dorp

Dorpsgericht werken is een manier om de leefbaarheid en sociale samenhang van onze zeven dorpen te vergroten. Daarbij wordt ingespeeld op de lokale wensen en behoeften, die per dorp verschillen. Maatwerk per dorp. Hieronder treft u een korte toelichting van de verschillende begrippen die horen bij het dorpsgericht werken. Onder de verschillende dorpen treft u meer informatie.

Dorpscoördinatoren

Elk dorp heeft een eigen dorpscoördinator. Hij of zij zorgt ervoor dat signalen uit het dorp op de juiste plek in de gemeentelijke organisatie terechtkomen en bewaakt de voortgang ervan.

Dorpswethouders

Elk dorp heeft een eigen dorpswethouder.  De dorpswethouder vertegenwoordigt het college in het dorp. De dorpswethouder is aanwezig bij belangrijke momenten in het dorp, zoals het Bloemencorso in Leersum en de kranslegging bij de nationale dodenherdenking. Samen met de dorpscoördinator doet de dorpswethouder een voorstel voor de dorpsagenda.

Dorpsagenda

Per dorp wordt een dorpsagenda opgesteld. Op deze agenda staan de belangrijkste thema’s voor het dorp waar de komende twee jaar door de gemeente aan wordt gewerkt. Deze thema's komen uit het dorp en worden tijdens een dorpsgesprek tussen inwoners en het college besproken. De dorpsagenda wordt daarna door het college vastgesteld. De dorpscoördinator bewaakt de voortgang van de activiteiten op de dorpsagenda.

Dorpsgesprek

Het dorpsgesprek is eens per twee jaar. Afdelingen plannen jaarlijks tijd in voor thema’s op de dorpsagenda.

Top
Feedback?