Begeleiding

HOME  |  Kies uw dorp  |  Begeleiding

Begeleiding

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Inwoners met een beperking, met een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms begeleiding nodig. Met begeleiding bedoelen wij individuele hulp die nodig is om de zelfredzaamheid van deze inwoners te vergroten of te behouden. Zo wordt verblijf in een instelling zo lang als wenselijk en mogelijk uitgesteld en het voorkomt verwaarlozing.

Begeleiding kan in de vorm van individuele begeleiding of als begeleiding in groepsverband worden ingezet. Denk hierbij aan:

 • woonbegeleiding
 • begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs
 • dagbesteding
 • logeerhuizen
 • zaterdagopvang voor kinderen met een beperking
 • sport voor mensen met een beperking
 • vakantieactiviteiten voor mensen met een beperking
 • activerende psychiatrische thuiszorg
 • inloophuizen
 • begeleiding bij rehabilitatietrajecten voor verslaafden
 • ontmoetingscentra of dagopvang voor dementerenden

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke begeleiding het beste bij de situatie past, hangt af van degene die de hulp nodig heeft. Eerst kijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Als blijkt dat het nodig is kunt u individuele hulp aanvragen.

Soms vragen wij u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. Bij hulp vanuit de Jeugdwet is deze eigen bijdrage niet aan de orde.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociale Dorpsteam. Een consulent gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u soms meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Het kan ook zijn dat hiervoor meer gesprekken nodig zijn. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken na de aanvraag bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van andere instanties.

De consulent zoekt samen met u een zorgaanbieder die bij u past via de website www.zorgleverancierszou.nl. Hoe snel de zorgaanbieder kan starten met de begeleiding verschilt. Soms is er een wachttijd. In dat geval kan de consulent samen met u bekijken of een andere aanbieder wenselijk is of dat er tijdens de wachttijd andere inzet geregeld moet worden.

Top
Feedback?