Woonvoorzieningen

HOME  |  Kies uw dorp  |  Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Kunt u door ziekte, beperking of ouderdom uw eigen woning niet meer normaal gebruiken? In de Sociale Kaart kunt u zien welke organisaties in uw dorp uw woning kunnen aanpassen naar uw wensen.

Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Dan kunt u in bepaalde gevallen een aanvraag doen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke u krijgt hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst kijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Is dit niet voldoende dan kunnen wij u de volgende individuele hulp geven.

  • aanpassing in uw woning of
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt regelen en betalen of
  • een vergoeding voor verhuizen

Soms vragen wij u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

Enkele voorbeelden van woningaanpassingen

  • verbeteren van toegangspaden
  • aanbrengen van hellingbanen
  • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent)
  • verbreden van deuren
  • automatische deuropeners plaatsen
  • drempels verwijderen
  • traplift
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociale Dorpsteam. Een consulent gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015 ) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Top
Feedback?