Natuurlijk doen wij ons uiterste best om u goed te helpen. Toch kan er wel eens iets fout gaan. Bijvoorbeeld hoe u behandeld wordt.

Heeft u hier vragen of klachten over? Deze meldt u door te e-mailen naar klacht@samenopdeheuvelrug.nl of een brief te sturen naar:

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug
t.a.v. klachtenafhandeling
Postbus 155, 3940 AD Doorn

Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de stichting uw klacht heeft behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente over de toekenning van hulp, dan kunt u in bezwaar gaan. Hoe dit werkt, leest u in de brief van de gemeente.

Klacht specifiek over jeugdhulp

Heeft u een klacht die specifiek gaat over een aanbieder van jeugdhulp? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn er voor alle mensen die te maken hebben met jeugdhulp. Meer informatie: www.akj.nl of bel (088) 555 1000.