De hulp van de Sociale Dorpsteams is voor u gratis.

Doet u een beroep op hulp die de gemeente betaalt? Dan geldt voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage van € 17,50 per maand. De gemeente vergoedt de jeugdhulp volledig.

Soms wordt de hulp of het hulpmiddel dat u aanvraagt niet vergoed door de gemeente. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn en onze medewerker vertelt u deze redenen vooraf. Als de hulp of het hulpmiddel wordt afgewezen, stuurt de gemeente u hierover een brief. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen. In de afwijzingsbrief leest u hoe u dat werkt.

Zorg in natura

De gemeente heeft voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp contracten met organisaties. Als u hiervan gebruik maakt, regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daarvoor. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Krijgt u zorg via de gemeente, dan regelt de gemeente deze zorg. Maar u kunt er ook voor kiezen dat zelf te doen. Hiervoor is het persoonsgebonden budget. De gemeente bepaalt de hoogte van uw Pgb. De Sociale Verzekeringsbank beheert het geld voor u. U betaalt uw zelfgekozen zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank.