Kan uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school? Dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is vervoer van huis naar school en van school naar huis. Er zijn drie soorten vergoedingen:

  • zelfstandig of begeleid fietsen
  • openbaar of begeleid openbaar vervoer
  • vervoer per taxibus

Wanneer kunt u aanvragen?

Aanvragen voor het  nieuwe schooljaar moeten voor 1 juni bij ons binnen zijn. Bij aanvragen na 1 juni kunnen wij niet garanderen dat het vervoer bij de start van het nieuwe schooljaar geregeld is.  

Heeft uw kind door omstandigheden pas later in het schooljaar recht op leerlingenvervoer dan kunt u ook op dat moment aanvragen. Het vervoer gaat dan zo snel mogelijk nadat u het heeft aangevraagd in.

Meer informatie over leerlingenvervoer