Corona en cultuur, uitgaan en sport

De coronaregels van het kabinet hebben gevolgen voor veel activiteiten. Zingen, dansen, toneelspelen en muziek maken is nu anders. En er zijn aanpassingen bij locaties zoals in de horeca, in het museum, buurthuizen en op de sportschool.

Lees meer op de website van de rijksoverheid

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Bent u als zzp’er werkzaam in cultuurparticipatie en/of –educatie, beoefent u een ambacht of werkt u met erfgoedvrijwilligers? Dan is deze regeling misschien geschikt voor u. U kunt ook als instelling aanvragen als u veel met bovengenoemde zzp’ers of vrijwilligers werkt, om hen te ondersteunen.

Door de gevolgen van Corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen. Deze regeling komt daar deels in tegemoet.

Lees meer over deze regeling

Cultuur Vermogens Lening

De Cultuur Vermogen Lening is onderdeel van de noodsteun vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De lening is er voor organisaties met een aantoonbaar exploitatietekort en eenmanszaken met een aantoonbaar inkomensverlies, als gevolg van de coronapandemie. Met behulp van de lening kun je het vermogen van je organisatie of onderneming versterken en daarmee je verdiencapaciteit.

Lees meer over deze regeling

Steunmaatregelen cultuur- en erfgoedsector

Samen met de Utrechtse gemeenten en culturele instellingen is gekeken welke steun het rijk, gemeenten en fondsen kunnen geven en hoe de provincie daarop kan aanvullen. Hiervoor heeft de provincie nog ongeveer 2,5 miljoen beschikbaar van de oorspronkelijke 6 miljoen euro. Lees verder op de website van de provincie