Tijdelijke spelregels voor de sport

De rijksoverheid heeft een webpagina over sport en corona. Naar veelgestelde vragen over sport >>>  

Spelregels sport

Sportprotocol

Het is belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is daarvoor leidend. De geactualiseerde versie is te vinden op nocnsf.nl/sportprotocol. Diverse landelijke sportbonden geven daarnaast praktische adviezen die van toepassing zijn op hun sport.

 

Vragen

Deze stelt u via een mail naar sporttijdenscorona@heuvelrug.nl of u neemt contact op met een van de buurtsportcoaches. 

Buurtsportcoaches

Driebergen: Gert van Veen – gert@heuvelrugsportiefengezond.nl

Doorn: Ilse Teune – ilse@heuvelrugsportiefengezond.nl

Leersum: Wilco Willemse - wilco@heuvelrugsportiefengezond.nl

Maarn/Maarsbergen: John van Hoeven - john@heuvelrugsportiefengezond.nl

Amerongen/Overberg: Simonetta van den Berg – simonetta@heuvelrugsportiefengezond.nl

Sjors Sportief voor niet-leden (0-18 jaar)

Wanneer uw vereniging haar aanbod wil openstellen voor niet-leden (0-18 jaar) ga dan naar www.heuvelruginbeweging.nl en volg het onderstaande stappenplan:

  • Ga naar www.heuvelruginbeweging.nl. Wanneer u nog geen account heeft, kunt u zich eenvoudig registreren als aanbieder.
  • U kunt uw trainingen vanaf nu op Sjors Sportief openstellen.
  • Maak een nieuwe activiteit aan door bij het menu te klikken op ‘ga naar deelnemer’ en klik vervolgens op ‘activiteit toevoegen’. Voeg uw activiteit toe onder het kopje ‘veilig sporten t/m 12 jaar of 13 t/m 18 jaar’.
  • Voer de gegevens in van de trainingen die u beschikbaar stelt.
  • Deelnemers kunnen online inschrijven en ontvangen een e-mail van de sportaanbieder.

Voor vragen kunt u contact opnemen met buurtsportcoach John van Hoeven: john@heuvelrugsportiefengezond.nl.

 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders (gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder) van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Daar staat ook een video met een duidelijke uitleg.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van de tegemoetkoming is dat de verhuurder in de periode van 1 maart tot 1 juni (een deel van) de huursom aan de amateursportorganisatie heeft kwijtgescholden, met een schriftelijke verklaring die voor 15 september 2020 is afgegeven. Een organisatie met meerdere sportaccommodaties dient voor alle accommodaties één aanvraag in te dienen. Van belang is dat de huurder een de juiste SBI-code heeft. Een overzicht van de SBI-codes is te vinden op bovengenoemde site.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 15 september tot en met 15 oktober 2020.
De beleidsregel voor de TVS wordt in de tweede helft van augustus gepubliceerd. Daarover zullen wij u nog informeren.

Wat te doen als hurende amateursportorganisatie?

Als huurder adviseren wij u om contact op te nemen met de verhuurder, hen (indien nodig) te wijzen op de TVS en in gesprek te gaan over de mogelijkheden om (een deel van) de huur in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19. Daar staat ook een video met een duidelijke uitleg.

Voorwaarden

Een amateursportorganisatie komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen. De SBI-code van de organisatie is bepalend voor de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Een overzicht van de SBI-codes is te vinden op bovengenoemde site.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 1 september tot en met 4 oktober. Er is een totaalbedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van dit budget vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats onder alle volledige aanvragen. Neem de tijd om uw aanvraag correct en volledig in te dienen. Bij een onvolledige aanvraag loopt u het risico om niet mee te worden genomen in een eventuele loting. Het moment van indienen is hierbij niet bepalend, alle aanvragen worden gelijk behandeld.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, circulaire maatregelen en maatregelen veiligheidsbeleving kan een aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% (in totaal dus maximaal 30%) van de kosten inclusief btw.
Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Op deze site is ook een overzicht te vinden van maatregelen die in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie.

De regeling is onlangs uitgebreid met de rubriek ‘veiligheidsbevorderende maatregelen’. Hiervoor is 7 miljoen extra aan de subsidiepot van de BOSA toegevoegd, die daarmee op een bedrag va 94 miljoen euro voor 2020 komt.

Aanvragen

Aanvragen kan het gehele jaar door. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor het aanvragen van de subsidie. Snelheid van indiening is dus van groot belang.

Vragen

Hiervoor kunt u terecht bij sporttijdenscorona@heuvelrug.nl.

Dit bericht is verspreid onder alle verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties in onze gemeente. Heeft u geen bericht ontvangen? Geef dan uw gegevens door via sporttijdenscorona@heuvelrug.nl