Veel overheidsorganisaties gebruiken gegevens om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te zijn. Als iemand een fout in deze gegevens ontdekt dan moet dit in eerste instantie bij de organisatie aangepast worden waar de fout is gemaakt. Dat is soms lastig. Het is niet altijd duidelijk is bij welke organisatie men precies moet zijn. Soms zijn er meer organisaties bij de fout betrokken. Dat kan een oplossing ingewikkeld maken.

Waarvoor is het MFO

Het MFO is er bij onduidelijkheid over bij welke organisatie aangeklopt moet worden om de fout te herstellen. Het MFO brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken. Het meldpunt is begin 2021 in basisvorm ingericht. Gedurende 2021 wordt het meldpunt doorontwikkeld.

Weet de melder niet waar hij/zij terechtkan of komt de organisatie er zelf niet uit? Meld het bij het MFO via www.rvig.nl/mfo en rijksoverheid

Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens staan drie formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties, zodat iedereen zo snel en zo goed mogelijk geholpen wordt.