Rekening houden met leven van planten en dieren

Twee jaar geleden begonnen wij met ecologisch beheer, voor meer biodiversiteit. Daarvoor is op een aantal locaties het maaibeleid aangepast. Van ongeveer 20 keer maaien per jaar, naar 1 keer maaien per jaar. Zo krijgen bloemen de tijd om zich te ontwikkelen. Daar komen insecten op af en die trekken weer vogels en kleine zoogdieren aan.

Een adviesbureau onderzocht waar in onze gemeente geschikte locaties zijn. Dat deden zij door te kijken naar de grootte van de grasstroken en naar de omgeving. Wij willen bijvoorbeeld aansluiten op overgangsgebieden, zoals bos, water en landelijk gebied. 

Het afgelopen jaar is de pilot geëvalueerd en is er gekeken naar uitbreiding hiervan. De volgende gazons in Leersum en Doorn worden toegevoegd aan de pilot: 

  • Doorn: Klaver en Basisschool de Kameleon
  • Leersum: Lomboklaan

Naar aanleiding van de pilot hebben we ook maatregelen genomen. Zo wordt bij grasstroken langs een voetpad de eerste 50 centimeter uit het voetpad gemaaid. Hierdoor hangt de vegetatie niet over op het voetpad. Daarnaast bekijken of we een bloemenmengsel gaan inzaaien op locaties die potentie hebben voor de ontwikkeling van een kruidenrijk grasmengsel. Dit wordt aankomend groeiseizoen, vanaf de tweede helft mei, inzichtelijk gemaakt waarna we de locaties in augustus willen gaan inzaaien.

Kijk voor meer informatie over het extensief maaibeheer op www.heuvelrug.nl/minder-maaien-meer-biodiversiteit.