Ongescheiden restafval verbranden is slecht voor het milieu én kost veel geld. Per jaar gooien we zo'n 150 kilo restafval per persoon weg. Dat is erg veel. We willen dat verminderen tot maximaal 100 kilo. Maar hoe doen we dat? En hoe kunnen we de stijgende kosten van afvalverwerking verminderen en eerlijker verdelen? Nu maakt de hoeveelheid afval en het wel of niet goed scheiden voor de inwoner niet uit. Elk huishouden betaalt even veel.

Wat zijn mogelijke maatregelen?

In Nederland heeft 'diftar' het meest succes: gedifferentieerde tarieven (verschillende bedragen). De afvalstoffenheffing wordt dan voor een deel bepaald door de hoeveelheid restafval. Bijvoorbeeld door per volle kliko of zak te betalen. Bij weinig restafval betaalt u dan wat minder, bij veel restafval wat meer.

Een andere mogelijkheid is minder vaak restafval inzamelen. Of restafval niet meer aan huis ophalen maar het door de inwoners zelf naar een container in de buurt laten brengen. De afvalstoffenheffing kan ook afhankelijk zijn van de grootte van het huishouden. En zo zijn er meer maatregelen te bedenken.

Online in gesprek over afval: uitkomsten afvalenquête verder bekeken

Minder restafval en de kosten eerlijker verdelen. Twee vragen waar de raad zich in juni over buigt. Daarom vroegen wij onze inwoners: ‘Hoe gaan we dat bereiken?’ In maart was de online enquête: 1370 inwoners vulden de vragenlijst in. 284 inwoners gaven zich op voor een 'verdiepend gesprek'. Door de coronabeperkingen werden 60 inwoners uitgenodigd voor een online bijeenkomst.

Mooie oogst

Onder leiding van raads- en commissieleden gingen deelnemers in gesprek om de uitkomsten van de enquête te verklaren en te bespreken. Dit leverde heel veel tips, creatieve ideeën en constructieve opmerkingen op over: afval aan de bron aanpakken, bewustwording en communicatie is belangrijk, de milieustraat, zwerfafval en afval dumpen, de vervuiler laten betalen of afval scheiden belonen, enz. Het online overleggen had voordelen: meer structuur en minder tijdsverlies.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer lezen over afvalverwerking en diftar? Hieronder staat uitgebreide informatie.

Afval in Utrechtse Heuvelrug

Hoeveel afval hebben wij in onze gemeente? Hoe goed scheiden wij het afval? Wat kost het en hoe doen wij het vergeleken met andere gemeenten? Best handig om te weten om een mening te kunnen vormen. 

Diftar in Nederland

Wat zijn de ervaringen met diftar in Nederland? Hoeveel helpt het om restafval te verminderen? Veranderen de kosten? Hoe zit het met het dumpen van afval en het vervuilen van het gescheiden afval? 

Verkenning wenselijkheid en haalbaarheid

Wat zou de invoering van diftar voor onze gemeente betekenen? In de Verkenning is een doorberekening gemaakt van wat we van diftar zouden kunnen verwachten en wat het zou kosten en opleveren.