Ongescheiden restafval wordt verbrand. Dit is slecht voor het milieu en leidt tot hoge kosten. Wist u dat we jaarlijks ongeveer 150 kilo restafval per persoon weggooien? Dat is erg veel. Dit willen we graag verminderen tot maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Maar hoe pakken we dat aan? En hoe kunnen we de stijgende kosten van afvalverwerking verminderen en eerlijker verdelen? Nu maakt het voor wat u betaalt niet uit of u veel of weinig afval hebt en  of u uw afval goed scheidt of niet. Elk huishouden betaalt even veel.

Wat zijn mogelijke maatregelen?

In Nederland wordt het meest succes geboekt met diftar. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven (verschillende bedragen). De afvalstoffenheffing wordt dan voor een deel bepaald door de hoeveelheid restafval die u aanbiedt. Dat kan bijvoorbeeld door per volle kliko te betalen of per volle zak. Heeft u weinig restafval, dan betaalt u wat minder en de mensen met veel restafval, betalen wat meer.

Een andere mogelijkheid is om minder vaak restafval in te zamelen. Of restafval niet meer aan huis op te halen, maar het juist door de inwoners zelf naar een container in de buurt laten brengen. Er kan ook voor gekozen worden om de afvalstoffenheffing afhankelijk te maken van de grootte van het huishouden. En zo zijn er meer maatregelen te bedenken.

Online in gesprek over afval: Uitkomsten afvalenquête verder uitgediept

Minder restafval en eerlijker verdeling van de kosten. Dat zijn de twee vraagstukken waar de raad zich in juni over gaat buigen. In aanloop daar naartoe is aan inwoners de vraag gesteld: ‘Hoe gaan we dat bewerkstelligen?’ In maart konden inwoner online een enquête invullen. De respons was groot: 1370 inwoners vulden de vragenlijst in. Hiervan gaven 284 inwoners zich op voor een verdiepend gesprek. Vanwege coronabeperkingen werden hiervan 60 inwoners uitgenodigd om aan online bijeenkomsten deel te nemen.

Mooie oogst

Onder leiding van enkele raads- en commissieleden gingen deelnemers in subgroepen met elkaar in gesprek om de uitkomsten van de enquête te duiden en te bediscussiëren. De opbrengst was een grote hoeveelheid tips, creatieve ideeën en constructieve opmerkingen. Aanpak van afval aan de bron, het belang van bewustwording en communicatie, de milieustraat, zwerfafval en afval dumpen, de vervuiler laten betalen of het belonen van afval scheiden,  … dit alles en meer kwam langs. Het online overleggen bleek zeker zijn voordelen te hebben: meer structuur en minder tijdsverlies.

Vervolg

Het verslag van de bijeenkomsten komt met de resultaten van de enquête eind mei op de gemeentesite. Beide zijn belangrijke input voor het voorstel dat naar de raad gaat. Ook het conceptvoorstel komt op de site. In juni wordt er een besluit verwacht over mogelijke maatregelen om de hoeveelheid ongescheiden restafval terug te dringen en de kosten te beperken en eerlijker te verdelen.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer lezen over afvalverwerking en diftar? Hieronder vindt u uitgebreide informatie.

Afval in Utrechtse Heuvelrug

Hoeveel afval hebben wij als gemeente, hoe goed scheiden wij ons afval, wat zijn de kosten en hoe doen wij het in vergelijking met andere gemeenten? Best handig om te weten om een mening te kunnen vormen. In de volgende documenten is dit alles overzichtelijk weergegeven.

Diftar in Nederland

Wat zijn de ervaringen met diftar in Nederland? In hoeverre helpt het om restafval te verminderen? Wat doet het met de kosten? Hoe zit het met afvaldumpingen en vervuiling van het gescheiden afval? In dit rapport passeren alle aspecten de revue.

Verkenning wenselijkheid en haalbaarheid

Wat zou de invoering van diftar voor onze gemeente betekenen? In de Verkenning is hebben we een doorrekening gemaakt van wat we van diftar zouden kunnen verwachten en wat het zou kosten en opleveren.