Uitbreiding natuurgraven in gemeente Utrechtse Heuvelrug 

In gemeente Utrechtse Heuvelrug waar veel gevarieerde natuur is, is het natuurbegraven uitgebreid. 
Na het realiseren van natuurgraven in Doorn in 2015 is dit nu ook mogelijk in Leersum, op de Algemene begraafplaats. Eind 2015 is gestart met de uitgifte van natuurgraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn. Binnen de hekken van deze begraafplaats zijn twee bospaden gemaakt en is ruimte gecreëerd voor 153 natuurgraven. Op De Nieuwe Algemene Begraafplaats in Leersum is onlangs ruimte gemaakt voor 155 natuurgraven. Er zijn tweepersoons en eenpersoons natuurgraven. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2018 de toekomstvisie gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Deze visie heeft onder meer als doel de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen meer kostendekkend te krijgen. Eén van de actiepunten uit de toekomstvisie was het uitbreiden van het begraven in de natuur te onderzoeken. Het is dan ook heel mooi dat inwoners van Leersum het initiatief namen om ook in hun dorp natuurgraven te realiseren. 

Men kiest een plek in de natuur en afgezien van een houten schijf gaat het graf op in het landschap. Natuurlijk begraven is begraven op een manier die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Het natuurlijke karakter (en de beleving ervan) van de omgeving wordt minimaal beïnvloed. Natuurgraven zijn groter dan de standaardgraven. 

Naast algemeen bosonderhoud is geen grafzorg of -onderhoud nodig. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen in de natuur. Verstoring van de bodem en het gebied wordt tot een minimum beperkt. Er is een gegarandeerde grafrust van 99 jaar. Alle kosten worden in één keer betaald, behalve bij voorkoop van een graf. 

De afgelopen maanden zijn er werkzaamheden verricht om natuurbegraven in Leersum te realiseren. Zo is een aantal verharde paden omgevormd naar gazonpaden die de komende jaren ontwikkeld worden in bloemenrijke gazonpaden. Verder is er een plateau aangelegd zodat ceremonies buiten kunnen plaatsvinden en zijn er nieuwe bomen gepland om het terrein een natuurlijk aanzicht te geven. 

Voor informatie over het natuurbegraven kunt u contact opnemen met de afdeling Begraafzaken van gemeente Utrechtse Heuvelrug via telefoonnummer (0343) 56 56 00.