Bent u het niet eens met de beslissing van uw huisarts om u of uw kind wel of niet door te verwijzen? Bespreek dit dan met uw arts.

Als u het nog niet eens wordt, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Daarvoor moet de gemeente een beschikking opstellen. Dat is een schriftelijk besluit waarin staat aangegeven welke zorg toegekend of afgewezen wordt, met uitleg van de arts. Tegen dit besluit kunt u vervolgens bezwaar indienen. Wilt u een beschikking ontvangen? Neem dan contact op met het sociaal dorpsteam of de gemeente.

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na verzending van het besluit binnen zijn bij de gemeente. U kunt het schriftelijk naar ons sturen, of online indienen met DigiD. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling – mits het op tijd is ingediend – en zal de gemeente adviseren welke beslissing genomen moet worden.