Omschrijving

De stichting Pro-Senectute uit Amsterdam bekijkt al een aantal jaren de mogelijkheden van uitbreiding van het verzorgingshuis Oranjestein in Doorn. De uitbreiding is een complex met extramurale wooneenheden waarvoor het terrein vergroot moet worden. Pro-Senectute  en de gemeente hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de grondtransactie.

Pro-Senectute ontwikkelde een plan met 36 appartementen in een gebouw van drie bouwlagen parallel aan het bestaande gebouw. Het plan is op een informatieavond toegelicht aan omwonenden en naar aanleiding van deze avond is het plan aangepast. In mei 2018 waren er opnieuw twee informatieavonden voor omwonenden voor de presentatie van het aangepaste plan met 34 appartementen.

Pro-Senectute heeft het plan uitgewerkt in een stedenbouwkundig kader. Dat kader vormt een basis voor de daaropvolgende planologische procedure.

Planning

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer behandeling van en besluitvorming over het stedenbouwkundige kader in de gemeenteraad plaatsvindt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Antoine Bijl, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een e-mail naar info@heuvelrug.nl.

Meer informatie over de Oranjestein(externe link)