Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ingestemd met een wijzigingen op de overeenkomst uit 1978 met de Stichting Kasteel Amerongen. De Stichting heeft als eigenaar van de Margaretha Turnorlaan en het plein, dat openbaar gebied is, het voortouw genomen om deze voor eigen rekening en risico te herinrichten. In afwijking op de overeenkomst uit 1978 neemt niet de gemeente, maar de Stichting het onderhoud van de heringerichte van Margaretha Turnorlaan en het plein straks voor haar rekening.

Een duurzaam en veiliger herinrichtingsplan

Voor de herinrichting van de Margaretha Turnorlaan heeft de Stichting de benodigde vergunning aangevraagd en deze is verleend. De Stichting is gestart met de voorbereidingen en gaat in oktober over tot uitvoering. Het herinrichtingsplan van landschapsarchitect Debie & Verkuijl is een overwegend (bomen)plein met nieuwe half verharding dat, met infiltratievoorzieningen, duurzaam wordt aangelegd. De bomen blijven hierdoor gezonder en bij regen is er minder modder. Met de herinrichting wordt de openbare ruimte opnieuw geordend met meer groen, ruimte voor ontmoeting en dorpsactiviteiten, speelruimte voor de naastgelegen basisschool (CBS Wilhelminaschool) en openbaar parkeren. Voor de direct omwonenden is er een (digitale) informatieavond gehouden. Het wordt veiliger voor gebruikers door afsluiting Margaretha Turnorlaan voor gemotoriseerd verkeer. Het ontwerp heeft een authentieke uitstraling en sluit aan bij het kasteel, dat past binnen het beschermd dorps- en stadsgezicht van Amerongen.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Er ligt een prachtig ontwerp waarbij de oorspronkelijke authentieke uitstraling van een kasteelplein weer haar plek vindt. Samen zorgen we voor zorgvuldig onderhoud. De laan wordt heringericht tot een plek met een duurzaam en sociaal karakter. Dit geeft onze inwoners en bezoekers de mogelijkheid hier samen van te genieten.” 

Stichting Kasteel Amerongen neemt het onderhoud over van de laan en het plein

Vanuit maatschappelijk belang en zorgplicht draagt de gemeente bij aan het realiseren van de herinrichting met een eenmalige bijdrage van € 150.000,- . Belangrijk onderdeel van de gewijzigde overeenkomst is het voor de gemeente vervallen van de onderhoudsverplichting aan de Margaretha Turnorlaan. Door de herinrichting en het ontwerp, duurzaamheidsmaatregelingen en gekozen materialen stijgen de onderhoudskosten.

Volgens de nieuwe afspraken in de aangepaste overeenkomst neemt de Stichting de onderhoudskosten voor haar rekening. De Stichting houdt rekening met de eisen van de gemeente voor onderhoud van openbaar gebied. De gewijzigde overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 50 jaar.