College legt ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage.

Het college van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ingestemd met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor de bouw van 13 woningen op het Buntplein te Maarn. Een goede stap in de richting in de herbestemming van de voormalige winkellocatie. Het besluit wordt nu ter inzage gelegd.

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader voor de woningbouw op het Buntplein vastgesteld. Hierna hebben de gemeente en ontwikkelaar The Way You Live echter niet stilgezeten. De benodigde contracten zijn opgesteld en de ontwikkelaar heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereid.

In de regel wordt voor woningbouwplannen eerst het bestemmingsplan aangepast en daarna pas de omgevingsvergunning aangevraagd. In overleg is echter gekozen voor het direct indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij ook toestemming wordt gevraagd voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan. Omdat de gemeenteraad al een stedenbouwkundig kader heeft vastgesteld, is het college bevoegd om in deze procedure over de aanvraag te beslissen. Dit levert, onder andere doordat het bestemmingsplan niet eerst gewijzigd hoeft te worden, een tijdswinst van circa een half jaar op.

College en ontwikkelaar gaan de komende periode met elkaar in gesprek over de herinrichting van de buitenruimte op het Buntplein. Zodra hiervoor een ontwerp gereed is, worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Wethouder Rob Jorg over de ontwikkeling: “Het is mooi dat er schot in zit en we door het toepassen van de omgevingsvergunningprocedure ook nog eens flink tijd kunnen winnen. De inwoners van Maarn, maar ook woningzoekenden, wachten al jaren op de herbestemming en herinrichting van het Buntplein. Dit komt met het ter inzage leggen van dit ontwerpbesluit weer een stap dichterbij.”

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 27 november gedurende zes weken ter inzage in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis Pléiade in Doorn en tevens (mits de landelijke coronamaatregelen openstelling op dat moment toestaan) in Dorpshuis De Twee Marken in Maarn. Ook zijn de stukken binnen de genoemde termijn te raadplegen op deze website.