Gemeente Utrechtse Heuvelrug, naar homepage

Omgevingswet algemene informatie

afbeelding huisjes

In 2022 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vereenvoudigt en vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Een vergunning aanvragen is korter en de regels zijn eenvoudiger en beter zichtbaar. Inwoners krijgen meer invloed op hun omgeving omdat initiatiefnemers moeten aantonen dat de omgeving is betrokken bij hun plan. 

Invoeringswerkzaamheden waar u als inwoner of professional mee te maken krijgt: 

Meer informatie

De presentaties van de avonden die al zijn geweest staan op de website van de gemeenteraad. Vragen over de invoering van de Omgevingswet bij onze gemeente kunt u per e-mail stellen aan de programmamanager Jean-Paul Degen. Meer informatie over de nieuwe wet staat ook op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Denkrichting implementatie Omgevingswet

In 2019 stelde de gemeenteraad de 'Denkrichting implementatie Omgevingswet' vast. Hierin staat welke richting wij willen volgen voor het invoeren van de Omgevingswet. Een houvast voor de komende jaren bij de invoering. Het geeft globaal antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe gaan we werken met de samenleving? (Cultuurverandering, democratische vernieuwing)
  • Hoe gaan we om met het juridisch stelsel? (Wettelijke benodigdheden)