De basisscholen gaan weer open op 8 februari. Bekijk de praktische richtlijnen die gelden op school.

Noodopvang onderwijs en kinderopvang

  • De scholen en kinderopvang regelen zelf de noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen en voor kinderen met een kwetsbare positie. Ouders kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met hun eigen school en of kinderopvangorganisatie.
  • De lijst met cruciale beroepen is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl
  • Noodopvang is van toepassing wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft. We doen wel een dringende oproep aan deze ouders de kinderen zoveel mogelijk zelf op te vangen.
  • In tegenstelling tot eerder dit jaar is de noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare positie beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang (dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang).
  • De voorzieningen voor de gastouderopvang blijven formeel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.  

Opvang voor kinderen in een kwetsbare positie

  • Scholen, kinderopvangorganisaties en ouders kunnen zelf in overleg met elkaar besluiten tot opvang voor kinderen in een kwetsbare positie.
  • Uitgangspunt is dat de opvang van kinderen in een kwetsbare positie plaatsvindt op de eigen locatie (school of kinderopvang). Scholen en kinderopvang kunnen kiezen om de noodopvang in samenwerking te organiseren.
  • Wanneer er bij een kind meer zorg nodig is dan alleen de noodopvang, kunnen ouders contact opnemen met de Sociale Dorpsteams.
  • Volgende week begint de kerstvakantie, een periode waarin scholen veelal gesloten zijn. Voor eventuele afstemming over de noodopvang van kinderen in een kwetsbare positie roepen wij scholen op om in de twee vakantieweken bereikbaar te zijn voor ouders, bijvoorbeeld via een noodnummer.