Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 4 september 2020 gedurende zes weken (tot en met 16 oktober 2020) het ontwerpbestemmingsplan Catharijnestraat 1-27, Driebergen-Rijsenburg en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DBGcatharijnes1t27-ON01).

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Aan de Catharijnestraat in Driebergen-Rijsenburg bevindt zich een gebouw met 14 duplexwoningen. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Heuvelrug Wonen heeft daarom het voornemen om de woningen te slopen en op deze locatie een appartementengebouw met 22 woningen in het sociale segment te realiseren. Het bestemmingsplan maakt deze nieuwe woningen op de locatie planologisch mogelijk.

Hoe kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

  • Het plan kunt u digitaal  raadplegen op de gemeentelijke website voor digitale ruimtelijke plannen.
  • Het plan kunt u ook digitaal raadplegen op de landelijke website.
  • De bestanden van het plan kunt u conform het Besluit ruimtelijke ordening downloaden.
  • U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de bibliotheek Driebergen-Rijsenburg, Buzziburglaan 1, 3972 EE Driebergen Rijsenburg, tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Via de website met het online formulier;
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;
  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 9 oktober 2020 contact op te nemen met de heer A. Konijnenbelt van het team Omgevingsverzoeken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via (0343) 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Catharijnestraat 1-27, Driebergen-Rijsenburg”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen  zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.