Vervroegd stemmen stembureaus

De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 gebruik zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. Deze stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen.

Afgiftepunten voor briefstemmen

De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de onderstaande afgiftepunten zijn geopend voor het afgeven van briefstemmen.

Inlichtingen over de registratie als kiezer

De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug maakt bekend dat iedere inwoner van deze gemeente bij de afdeling Burgerzaken, Kerkplein 2, 3941 HV Doorn de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd.

Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.