Start naar herstel van de authentieke uitstraling van de laan en het kasteelplein

Op 11 oktober 2021 heeft de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst met gemaakte afspraken tussen Stichting Kasteel Amerongen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Directeur Herman Sietsma van het kasteel en wethouder Gerrit Boonzaaijer bekrachtigden dit bijzondere moment namens de partijen. De overeenkomst hoort bij afspraken gemaakt in 1978. In juli stemde het college van burgemeester en wethouders in met deze overeenkomst. Met deze ondertekening is de start van het herstructureringsplan voor een laan en plein met authentieke uitstraling een feit.

In november gaan de herstelwerkzaamheden van start

Het herinrichtingsplan is van landschapsarchitect Debie & Verkuijl en bestaat uit een overwegend (bomen)plein met nieuwe half verharding met infiltratievoorzieningen. De uitvoering past in het beschermd dorps- en stadsgezicht van Amerongen. De openbare ruimte wordt opnieuw geordend met meer groen en er is ruimte voor spelende kinderen van de CBS Wilhelminaschool, dorpsactiviteiten en openbaar parkeren. De Margaretha Turnorlaan wordt en blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In november wordt gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in medio maart 2022 zijn afgerond.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ‘Eindelijk kan na deze ondertekening worden gestart met de herinrichting van de laan en het plein. Volgend jaar is Amerongen weer een authentiek herstelde laan en plein rijker. Iets om naar uit te kijken. Dit plan draagt bovendien bij aan het initiatief ‘Amerongen Regenwaterproof’ en  tot verduurzaming van het ‘oude’ dorp.’

Directeur Stichting Kasteel Amerongen, Herman Sietsma: 'Na een intensieve periode van planning is het geweldig dat we op 1 november kunnen starten met de restauratie van het Margaretha Turnorplein. Stichting Kasteel Amerongen maakt het plein daarmee weer tot wat het was: een plek met allure passend bij het kasteel, maar ook geschikt voor de huidige tijd.'

Inhoud van de afspraken in de overeenkomst

De overeenkomst wordt bij de oude overeenkomst uit 1978 gevoegd. Deze houdt in dat Stichting Kasteel Amerongen de inrichting en het onderhoud voor haar rekening neemt. De gemeente Utrechtse Heuvelrug betaalt een jaarlijkse bijdrage in de kosten voor het groenonderhoud en de openbare weg en houdt toezicht op dit onderhoud.

Foto: wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Herman Sietsma ondertekenen de overeenkomst in het Kasteel van Amerongen.
Wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Herman Sietsma ondertekenen de overeenkomst in het Kasteel van Amerongen.