Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden.

Wetgeving en besluiten

Hier vindt u de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. In de volgende ministeriële besluiten wordt de regelgeving verder ingevuld:

  • Deze regeling is de inhoudelijke vervanger van de noodverordening, met bepalingen over afstand houden, groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen: Ministeriële Regeling Tijdelijke Maatregelen COVID-19
     
  • Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het per 1 december verplicht een mondkapje te dragen in onder andere winkels, musea en theaters. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje dragen : Ministeriële regeling mondkapjes
     
  •  In deze regeling wordt het optreden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (deels) geregeld. Het betreft hier de opsporingsbevoegdheid van boa’s : Ministeriële regeling domeinlijst BOA's

 

tijdelijke wet maatregelen covid 19

Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden. Daarmee is de noodverordening niet langer noodzakelijk.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de noodverordening met ingang van 1 december 2020 in te trekken.