Introductie

Kinderen (deelname maatschappelijk verkeer)

Kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking voor een vergoeding van € 125,00 per jaar voor deelname aan culturele- en maatschappelijke activiteiten.

Via de website van de Regionale Sociale Dienst kunt u de aanvraag indienen. Inwoners die moeite hebben met digitale aanvragen kunnen terecht bij Grip op geldzaken in Driebergen of de Formulierenbrigade bij de Regionale Sociale Dienst in Zeist.