Wat is het?

Voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van peuters (in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar). Landelijk gezien gaan 40.000 peuters niet naar een vorm van voorschoolse opvang. Om dit aantal te verlagen is 60 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee gemeenten een aanbod moeten organiseren voor 2 dagdelen voorschoolse opvang.

Waarom is voorschoolse opvang belangrijk?

Het doel is om zoveel mogelijk peuters te laten profiteren van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen op een voorschool, waardoor ze goed voorbereid aan de basisschool beginnen. 

Hoe werkt het?

Deze regeling is bedoeld voor peuters (in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Voor de toekenning van deze regeling is de hoogte van uw inkomen niet relevant. Wij hebben uw inkomensgegevens wel nodig om te bepalen of u wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het kind heeft een leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
  • Het kind woont en is ingeschreven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Het kind maakt nog geen gebruik van voorschoolse opvang
  • Er is geen recht op Vroeg- en Voorschoolse educatie (VVE)
  • De ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst
  • De ouders zijn een (voorlopig) contract aangegaan met een voorschoolse voorziening
  • De voorschoolse voorziening is geregistreerd in het landelijk register kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Hoe hoog is de vergoeding in 2019?

  • Uurtarief mag maximaal € 8,02 zijn
  • Maximaal 8 uur per week (twee dagdelen)
  • Maximaal 40 weken per jaar

Bijvoorbeeld: u heeft 30 weken opvang voor 4 uur per week voor een uurtarief van € 6,95. Dan bedraagt de vergoeding: 30 weken x 4 uur x  € 7,00 =  € 840,00. Gaat uw kind meer uren naar de opvang, is het tarief hoger of de periode langer? Dan betaalt u het overige zelf.

Aanvragen

Denkt u dat u voldoet aan de voorwaarden? Vraag de Peutertoeslag dan aan met het aanvraagformulier bij het tabblad 'Documenten'. Het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen stuurt u per e-mail naar backoffice.dorpsteams@heuvelrug.nl of per post naar Utrechtse Heuvelrug, t.a.v. Backoffice, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Extra informatie

Wordt het geld aan mij overgemaakt?

Als er voldaan wordt aan alle criteria wordt het geld overgemaakt aan de opvangorganisatie waarmee u een contract heeft afgesloten.

Wat als mijn kind al ingeschreven is bij voorschoolse opvang?

Als uw kind al is ingeschreven bij een voorschoolse opvang komt u niet in aanmerking  voor de peutertoeslag, tenzij u per kind nog geen 8 uur gebruik maakt van geregistreerde voorschoolse opvang. Maakt u al één dagdeel gebruik van opvang maar wilt u dit uitbreiden met een tweede dag? Het kan zijn dat u deze tweede dag dan op basis van de peuterregeling vergoed krijgt.

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

Het aanbod is niet gratis. De overheid vindt het eerlijk als er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaald. In onze gemeente betalen ouders ook een inkomensafhankelijke bijdrage als hun kind een indicatie heeft voor Vroeg- en Voorschoolse educatie. Als u niet in staat bent om een bijdrage te betalen komt u mogelijk in aanmerking voor de 'Ruggensteunregeling'. Informeer hiernaar bij het Sociaal Dorpsteam.

Ik had opvang voor mijn kind maar moet dit stoppen omdat te duur is geworden vanwege de nieuwe wetgeving

Mogelijk komt u in aanmerking voor de 'Ruggensteunregeling'. Informeer hiernaar bij het Sociaal Dorpsteam.

Als ik mijn kind uitschrijf bij een opvanglocatie en daarna een aanvraag indien kom ik dan in aanmerking voor de peutertoeslag?

Deze regeling is niet bedoeld voor kinderen die zijn uitgeschreven om in aanmerking te komen voor de peutertoeslag. Wij controleren hierop met steekproeven.