Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integrale huisvestingsplan voor het onderwijs tot 2024. Op basis hiervan is een plan gemaakt voor vervanging en uitbreiding van de lokalen bij basisschool De Uilenburcht in Driebergen. De drie aanwezige tijdelijke lokalen worden vervangen door vier nieuwe tijdelijke lokalen om ook groei op te kunnen vangen. Aangesloten wordt bij de levensduur van het hoofdgebouw. Dit is het eerste project uit een reeks die bij gaat dragen aan de uitbreiding van onderwijshuisvesting in Driebergen. 
Dit is ook het eerste onderwijshuisvestingsproject waarin de gemeente niet zelf investeert. Het schoolbestuur leent het investeringsbedrag bij de schatkist van de Rijksoverheid tegen een laag rentetarief. De gemeente staat garant voor de lening en vergoedt de jaarlasten van de lening aan het schoolbestuur. Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan kan het schoolbestuur definitieve afspraken maken over de lening en kan de opdracht voor de tijdelijke huisvesting worden uitgezet.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Onze gemeente wordt als prettig ervaren om te wonen voor jonge gezinnen. We zien hierdoor het aantal 0-4 jarigen kinderen groeien. Met de Driebergse scholen zijn afspraken gemaakt over de opvang van deze groei. Basisschool de Uilenburcht is een van de scholen die deze groei gaat opvangen. Dit is het eerste bouwproject in een reeks van projecten waarin oude schoolgebouwen worden vernieuwd en verruimd.”