Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet. Dit jaar is er € 200.000,- beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn. 

Heeft u plannen om uw wijk, plein of tuin duurzamer in te richten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners waterbewuster te maken? Vraag dan subsidie aan. Per initiatief is er maximaal € 5.000,- beschikbaar.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat. Langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap.

Grote verscheidenheid aan projecten

In 2022 zijn er veel initiatieven financieel ondersteund. Van watervriendelijke schoolpleinen tot groene daken en van het organiseren van een tentoonstelling tot kortingsacties voor regentonnen en een clean up actie. Een overzicht van alle projecten staat op: www.hdsr.nl/blauwinitiatief(externe link).

Subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000,- (incl. BTW) beschikbaar. Hierbij betaalt het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit.

Kijk voor meer informatie en een aanvraagformulier op: www.hdsr.nl/blauwinitiatief(externe link).