De gemeente past natuurlijk goed op uw gegevens. De zorgaanbieder die de hulp of ondersteuning verleent heeft een contract met de gemeente, want de gemeente betaalt voor de hulp.  Maar de gemeente heeft geen inzage in het behandelplan en dus ook geen informatie over wat er aan de hand is.