Zaterdag 27 juli: Andere ingang voor puinbak

Op zaterdag is het altijd druk op de milieustraat Velperengh in Doorn. Door het verplaatsen van de puinbak is een betere doorstroming mogelijk. Dit gaan we zaterdag 27 juli opnieuw uitproberen.

Puin brengen naar milieustraat

Als u zaterdag puin brengt, neem dan de ingang net vóór de hoofdingang van de milieustraat. De bordjes wijzen u de weg naar de puincontainer. Daarna rijdt u van het terrein af en kunt u voor de rest van uw afval de normale ingang van de milieustraat gebruiken.

Spelregels rondom puin

Verbouwingsafval wordt niet geaccepteerd op de milieustraat. Het is immers geen huishoudelijk afval. We maken wel een uitzondering voor kleine hoeveelheden schoon puin: een paar stoeptegels of bakstenen, een doosje tegels, wat betonpuin. De maximale hoeveelheid is ½ m3 per dag. Dit komt neer op vijf kruiwagens. Gips wordt niet geaccepteerd, evenmin als gasbeton. Als u dit bij u hebt, wordt u doorverwezen naar het commerciële afvalbedrijf aan de overkant van de weg. Daar kunt u het tegen betaling inleveren.

Evaluatie doorstroming milieustraat

Het verplaatsen van de puinbak is een proef die we op twee zaterdagen in juli uitvoeren. Op basis van de ervaringen besluiten we of we deze maatregel op termijn structureel gaan doorvoeren.