HOME  |  Projecten  |  Amerongen regenwaterproof

Amerongen regenwaterproof

Het regent steeds vaker en harder. Het riool kan al dit regenwater tijdens hevige regenbuien niet aan. Dit kan leiden tot wateroverlast op straat, in tuinen of kelders. Regenwater is schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het is jammer dat het meeste regenwater via de straat en regenpijp in het riool verdwijnt.

Dat kan anders

De gemeente wil het regenwater niet langer via het riool afvoeren, maar terugbrengen in de bodem. Bijvoorbeeld door op verschillende plekken infiltratiebuizen aan te brengen in de grond. Deze buizen zorgen er voor dat het regenwater direct terug wordt gevoerd in de bodem en de riolering wordt hierdoor minder belast. Ook wordt op sommige plekken de riolering vervangen.

Via informatiebijeenkomsten worden uw vragen en onduidelijkheden besproken. De gemeente geeft dan toelichten wat er precies in uw straat gebeurt en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Uiteraard wordt dit ook gecommuniceerd via deze webpagina, brieven en krantenartikelen. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten over de werkzaamheden tijdens de informatiebijeenkomsten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Kees van Zutphen via (0343) 56 56 00.