HOME  |  Projecten  |  Amerongen regenwaterproof

Amerongen regenwaterproof

Het regent steeds vaker en harder. Het riool kan al dit regenwater tijdens hevige regenbuien niet aan. Dit kan leiden tot wateroverlast op straat, in tuinen of kelders. Regenwater is schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het is jammer dat het meeste regenwater via de straat en regenpijp in het riool verdwijnt.

Dat kan anders

De gemeente wil het regenwater niet langer via het riool afvoeren, maar terugbrengen in de bodem. Bijvoorbeeld door op verschillende plekken infiltratiebuizen aan te brengen in de grond. Deze buizen zorgen er voor dat het regenwater direct terug wordt gevoerd in de bodem en de riolering wordt hierdoor minder belast. Ook wordt op sommige plekken de riolering vervangen.

Vanaf de zomer van 2019 starten de werkzaamheden in Amerongen. Er wordt gestart in deelgebied 1 en 2, zie kaartje. Inwoners van de straten rondom deze deelgebieden worden hierover uiteraard tijdig geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken met de ontwerpen van de werkzaamheden. Zo werkt de gemeente fase voor fase om Amerongen Regenwaterproof te maken. Alle inwoners van de straten waar de werkzaamheden gepland staan krijgen hierover tijdig informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Zij ontvangen ook de folder over deze werkzaamheden. Deze folder kunt u ook downloaden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Kees van Zutphen via (0343) 56 56 00.