HOME  |  Projecten  |  Amerongen regenwaterproof  |  Bewoners denken mee om Amerongen Regenwaterproof’ te maken

Bewoners denken mee om Amerongen Regenwaterproof’ te maken

Woensdagavond 6 juni organiseerde gemeente Utrechtse Heuvelrug een tweede bewonersavond over het project ‘Amerongen Regenwaterproof’. Zo’n 30 bewoners waren aanwezig om mee te denken over de werkzaamheden die in hun straten plaats zullen vinden eind dit jaar. Wethouder Gerrit Boonzaaijer gaf de aftrap van de avond met de oproep vooral mee te denken en input te geven op de voorlopige ontwerpen van de werkzaamheden. En juist daarom waren de bewoners ook gekomen, ze dachten heel actief mee. Op basis van hun input en wensen zal het voorlopig ontwerp op enkele punten aangepast worden.

De gemeente start naar verwachting begin 2019 met de werkzaamheden in de eerste straten: de Holleweg, Ds. Keppellaan (achter de tuinen van de huizen aan de rand van de begraafplaats) de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. Er worden op verschillende plekken infiltratiebuizen en wadi’s aangelegd om het (schone) regenwater snel op te kunnen vangen. Dit water wordt vanuit deze voorzieningen weer teruggevoerd in de bodem. Ook wordt op enkele plekken de riolering vervangen.  Om dit aan te leggen worden straten opengebroken, dat betekent natuurlijk ook tijdelijk overlast. Maar ook de kans om mee te denken over de herinrichting van een aantal plekken.

Advies en vragen

Zo kon worden meegedacht over de aanpassingen van het groen die samenhangen met aanleg van de infiltratiebuizen en wadi’s. Naast meedenken en advies geven waren er natuurlijk ook veel vragen over dit project. Wat gaat er precies gebeuren in mijn straat? En wat ga ik hier van merken? wethouder Gerrit Boonzaaijer Kees van Zutphen (projectleider van de gemeente), medewerkers van ingenieursbureau BOOT en Odin landschapsontwerpers gaven concreet en  helder antwoord op alle vragen.

Bewoners vonden deze avond een succes!

Bewoners gaven na afloop aan dat ze deze avond een succes vonden. Ze vonden het prettig dat er vanuit iedere discipline iemand was om antwoord te geven op hun vragen. Ze waardeerden het erg dat ook de dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer de hele avond aanwezig was.

Meepraten kan weer op dinsdagavond 10 juli

De gemeente organiseert een derde bewonersavond op dinsdagavond 10 juli. Bewoners die wonen in of rondom de straten waar de eerste werkzaamheden plaats vinden worden persoonlijk per brief uitgenodigd. Dit zijn de Ds. Keppellaan, Holleweg, de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. De bewonersavond start op 10 juli om 19.30 uur in Allemanswaard.