HOME  |  Projecten  |  Amerongen regenwaterproof  |  Informatiebijeenkomst Amerongen Regenwaterproof 6 maart

Informatiebijeenkomst Amerongen Regenwaterproof 6 maart

De gemeente start dit jaar met werkzaamheden om wateroverlast te beperken en Amerongen regenwaterproof te maken. Bijvoorbeeld door op verschillende plekken voorzieningen in de grond aan te leggen, zoals infiltratiebuizen en putten.

Vorig jaar waren hierover drie informatiebijeenkomsten. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een voorlopig ontwerp opgesteld voor de straten De Kievit, Postmeester, Cliftwijck en de Holleweg. Bewoners van deze straten worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarbij wordt in gesprek gegaan over het ontwerp en de daarbij behorende werkzaamheden. Op basis van alle input wordt een definitief ontwerp opgesteld. Ook dit wordt aan de bewoners voorgelegd.

Woensdag 6 maart is er tussen 16.00-19.00 uur een informatiebijeenkomst voor bewoners in Woonzorgcentrum “De Ridderhof”. Het adres is De Postmeester 93 in Amerongen. U bent van harte welkom mee te praten en te denken over het voorlopig ontwerp. U kunt binnenlopen wanneer dit u schikt. De koffie en thee staan voor u klaar.