HOME  |  Projecten  |  Amerongen regenwaterproof  |  Wat gaat er gebeuren in Amerongen?

Wat gaat er gebeuren in Amerongen?

In het 4e kwartaal van 2018 starten de werkzaamheden om wateroverlast te beperken en Amerongen regenwaterproof te maken. Bijvoorbeeld door op verschillende plekken (ten oosten van de Koenestraat) voorzieningen in de grond aan te leggen, zoals infiltratiebuizen en putten. Deze zorgen er voor dat het regenwater bij hevige buien wordt opgevangen en terug wordt gevoerd in de bodem. Dit heet afkoppelen. Hierdoor stroomt het regenwater straks niet meer rechtstreeks in het vuilwaterriool. Dit schone regenwater wordt teruggevoerd in de bodem. Hierdoor wordt het riool minder belast. Dat is beter  voor de riolering en voor de natuur om ons heen. Bovendien voorkomt het wateroverlast.

Tijdens de werkzaamheden wordt (vooral in het oude dorp) op bepaalde plekken de oude riolering vervangen. De werkzaamheden worden in deelprojecten uitgevoerd, over een periode van vier jaar. Dit om overlast te beperken. Helaas valt overlast niet te voorkomen. Via informatiebijeenkomsten worden uw vragen beantwoord. De gemeente licht dan ook toe wat er gaat gebeuren in of rondom uw straat. Uiteraard wordt dit voorafgaand aan de werkzaamheden ook gecommuniceerd via bewonersbrieven. Hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid.

De overlast tijdens de werkzaamheden blijft voor bewoners (en ondernemers) zo beperkt mogelijk, omdat de werkzaamheden worden opgedeeld in verschillende deelgebieden. In dit kaartje kunt u zien waar er werkzaamheden plaatsvinden en wanneer.