HOME  |  Projecten  |  Ondernemen  |  Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling

logo Ondernemers Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Programma Economische Ontwikkeling

Samen met de ondernemers hebben we gewerkt aan het programma Economische Ontwikkeling. Deze bestaat uit een kernachtige visie op de economische toekomst in onze gemeente en een uitvoeringsparagraaf. Hiermee willen we bijdragen aan een gezonde economische ontwikkeling van bedrijven en willen we het ondernemersklimaat in de gemeente versterken. Volg de hashtag #UHOnderneemt.

Bijvoorbeeld door een goede dienstverlening, waarbij snel antwoord wordt gegeven op initiatieven van ondernemers. Door sneller in te spelen op economische trends, door samenwerking tussen ondernemers te verbeteren en door de krachtige eigenschappen van de gemeente nog beter te benutten. Zo heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een aantal in het oog springende kenmerken: een groene gemeente, met karakteristieke dorpen. Goed bereikbaar, via de A12 en via station Driebergen-Zeist. Door de natuur, de ligging, de historie en cultuur is het een plaats waar het goed wonen en werken is.

Daarnaast heeft de gemeente ook oog voor de lokale en regionale economie. Ondernemers en bedrijven zijn belangrijk, de economische kracht hangt daar van af. Een goed ondernemersklimaat en een gezonde lokale en regionale economie dragen bij aan de ‘quality of life’ die de gemeente eigen is. Daar werken we als gemeente aan, maar ook nadrukkelijk in regionaal verband.

Het Programma Economische Ontwikkeling is 19 december 2016 vastgesteld door de raad. Dit programma voeren we samen met de ondernemers uit. Wilt u meedoen? Laat dat weten via ondernemers@heuvelrug.nl.

Succesvolle samenwerking gemeente en ondernemers in 2017, plannen voor 2018 en 2019 liggen klaar

Samen met ondernemers is dit jaar voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2017. Dit naar tevredenheid van de ondernemers, bleek uit de evaluatie. De uitvoering levert ook mooie resultaten op.

Voor 2018 en 2019 is, samen met ondernemers, een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2018 en 2019 bestaat uit een groot aantal projecten voor elk van de vijf thema’s.

Het Programma Economische Ontwikkeling werkt langs vijf thema’s: