HOME  |  Projecten  |  Groenstructuurplan  |  Groenbeheer door inwoners

Groenbeheer door inwoners

Inwoners zijn vaak nauw betrokken bij het openbare groen in hun buurt. Het vormt het uitzicht vanuit hun woning, de kinderen spelen er en het draagt bij aan een fraaie en natuurlijke woonomgeving. We krijgen van inwoners soms het verzoek of zij zelf het onderhoud mogen uitvoeren van een stukje groen in hun buurt. Op die manier kunnen zij zelf in de gaten houden of bijvoorbeeld het gras gemaaid moet worden en hoeven ze niet te wachten tot de gemeente langskomt. In sommige gevallen gaat de betrokkenheid nog een stapje verder. Er is dan een groep inwoners die graag zelf willen bepalen hoe het groenperk ingericht wordt.

Beleid

De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven. We vinden het belangrijk dat het betreffende openbare groen kwaliteit behoudt. Niet overal is een nieuwe inrichting van het groen gewenst, omdat het niet past in de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Op andere plekken leent het groen zich er juist wel voor.

We onderscheiden twee mogelijkheden:

  1. De inrichting van het groen is in haar bestaande vorm karakteristiek voor de wijk of de straat. Wijziging van de inrichting zou afbreuk doen aan de stedenbouwkundige opzet. Initiatieven om het onderhoud van dit type groenstructuren zelf uit te voeren ondersteunen we van harte. Maar nieuwe inrichting is niet toegestaan. In een gebruiksovereenkomst wordt beschreven welke vorm de betreffende groenstructuur moet houden. De groenstructuren die in de kaart van dit Groenstructuurplan zijn opgenomen, vallen in ieder geval onder deze eerste categorie. Maar ook het groen dat daar buiten valt, kan soms zo karakteristiek zijn voor de betreffende wijk dat het ook onder deze categorie valt. Hier is een stedenbouwkundige toets nodig. Dit wordt nader uitgewerkt in een kaart of beheerplan.
  2. Het maakt niet veel verschil hoe het betreffende perk is ingericht.  Het groen staat namelijk stedenbouwkundig gezien op zichzelf. Hier ondersteunen we initiatieven voor een nieuwe inrichting die beter aansluit op de behoefte van de omwonenden graag. We stimuleren inwoners om bij de keuze voor de nieuwe inrichting te zorgen voor een ecologische meerwaarde. Breed draagvlak onder de aanwonenden voor het initiatief is hier van belang. Ook hier wordt gewerkt met een gebruiksovereenkomst.