HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam

Heuvelrug Duurzaam

Bijeenkomst Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

Vanuit de samenleving ontstaan veel initiatieven voor duurzame energie en aardgasvrije wijken, met veel enthousiaste inwoners en ondernemers. Sommige initiatieven zijn al ver gevorderd, anderen net gestart. De kennis en energie kunnen we met elkaar delen en benutten. Maar hoe gaan we die samenwerking organiseren? Wat heeft u nodig om uw idee of initiatief tot een succes te maken, van andere initiatiefnemers of ondernemers en van ons als gemeente? Nú en op de langere termijn. Als gemeente concentreren wij ons vooral op een goede vertaling van landelijke en regionale plannen naar onze lokale situatie en duidelijkheid voor onze inwoners.

Klimaatdoetafels?!?

Wij willen starten met ‘klimaatdoetafels’: open op tafel met elkaar bespreken wat inwoners en actieve organisaties in onze gemeente nodig hebben, elkaar versterken en van elkaar kunnen leren. Hoe zou dit goed kunnen werken? Met klimaatdoetafels per thema of bijvoorbeeld juist per dorp? Of misschien per doelgroep? En wie neemt het voortouw en wat is dan de rol van de gemeente? Graag werken we die op woensdagavond 22 mei verder met u uit. Meld u aan en doe mee!

Duurzame en klimaatneutrale gemeente

De Utrechtse Heuvelrug wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Niet alleen nu, maar ook over 50 of 100 jaar. We willen een leidende positie innemen in duurzame ontwikkelingen en steeds op zoek gaan naar de meest waardevolle duurzaamheidsambitie.

Onze speerpunten: