HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Klimaatneutrale gemeente  |  Energieanalyse RES-regio U16

Energieanalyse RES-regio U16

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, waterschappen en provincies in regio’s samenwerken aan regionale energiestrategieën. Ook de wij werken met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht samen aan de voorbereiding van een Regionale Energie Strategie (RES).

Energieanalyse

In het kader van deze RES is een energieanalyse gemaakt. De analyse laat zien hoeveel energie we nu verbruiken en waar de vraag voor deze energie vandaan komt, wat de verwachtte groei van het energiegebruik tot 2050 is, en wat de potentie is voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarbij gaat het om de theoretisch maximum potentie op basis van de kennis en technieken van nu.

Toekomstige electriciteitsvraag

De conclusie is dat in theorie de toekomstige elektriciteitsvraag kan worden afgedekt met eigen opwek uit zon en wind in de regio. Wanneer in de bebouwde omgeving ingrijpend wordt geïsoleerd en maximaal wordt ingezet op verwarming met duurzame warmte, zou het regionale warmteaanbod in theorie voldoende kunnen zijn wanneer alles wordt benut. De energievraag in 2050 is theoretisch gezien binnen regio te realiseren. Het rapport laat ook zien dat de verschillen tussen de gemeenten onderling groot zijn. Het potentiële tekort van de één kan het tekort van de ander dekken.

Wat doen we op dit moment?

In de regio werken we nu aan een startnotitie (plan van aanpak) voor de Regionale Energie Strategie. In de startnotitie komt te staan hoe we tot een RES willen komen. Gemeenten, waterschappen en provincie bepalen zelf de inhoud van de startnotitie.